Available courses

De opleiding Opvoed- & kindercoach is dé opleiding voor jou als jij het geweldig vindt om het zelfvertrouwen van kinderen en tieners te zien groeien, om jonge mensen te zien die voor hun talenten en passies durven te gaan, om kinderen vol levenslust te zien leven. Bij de opleiding opvoed- & kindercoach leer je hoe jij als coach dit verschil kunt maken voor kinderen.

Meer informatie: www.opvoedenkindercoach.nl

Deze thuisstudie is voor iedereen die geïnteresseerd is in persoonlijke groei en meer balans in het leven. Jouw verleden wordt weerspiegeld in jouw energieveld. Moeilijke momenten die niet verwerkt zijn, zijn nog voelbaar aanwezig. Blokkades in de fijnstoffelijke energiestromen zorgen voor een onrustige geest en kunnen leiden tot fysieke klachten. Het leren werken met de chakra's en het balanceren van de chakra’s kunnen helpen weer bij je gevoel te komen en zorgen dat je steviger in het leven staat. Het levert je naast een mooie ervaring een handvat op om zelf in de toekomst mee te kunnen gaan werken.

Meer informatie: https://www.deregenboog-academy.nl/product/cursus-chakraleer/

Leer in eenvoudige stappen stress, onverwerkte ervaringen en emoties op te heffen en of te verminderen. Een methodiek waar je blijvend gebruik van kunt maken voor stukken uit het verleden en uitdagingen in de toekomst.

Je ontvangt: Alle informatie over de Meridianen en de Emotioneel Evenwicht punten, compleet uitgewerkte coachvragen voor het snel uitvragen van de emotie, en indien je hiervoor kiest de 2 pakketten coachkaarten Meridianen en EE punten (totaal 28 kaarten).

Meer informatie: https://www.deregenboog-academy.nl/product/cursus-emotioneel-evenwicht-2/

Concreet leer je in deze cursus naar jouw eigen grenzen te kijken en deze bewust vorm te geven. 

Je leert:

  • waar jouw grenzen liggen naar jouw partner, kinderen, collega’s, vrienden, familie etc.,
  • waarom je steeds over je grenzen heen gaat,
  • waarom anderen over jouw grenzen heen gaan,
  • jouw grenzen aan te geven,
  • aangeven wat je van anderen verwacht wanneer zij jouw grenzen overschrijden.

Meer informatie: https://www.deregenboog-academy.nl/product/cursus-grenzen-stellen/


De belevingswereld van ons innerlijk kind beïnvloedt voor een heel groot deel ons volwassen leven. Gedachten, gevoelens en gedrag hebben een sterke invloed op elkaar. Je hoeft de stukken die je hebt ervaren niet opnieuw te doorlopen of verdringen, inzicht in jouw persoonlijke manier van reageren maakt dat je bewust wordt van je eigen gedrag en dat geeft inzicht. Vanuit inzicht kun je naar accepteren en vanuit acceptatie kun je naar loslaten en helen.

Meer informatie: https://www.deregenboog-academy.nl/product/cursus-innerlijk-kind/

Meditatie en visualisatie helpen je stoppen met teveel te denken en waarbij je het ongebruikte deel van je geest leert te gebruiken. Hierdoor ontstaat meer innerlijke vrede. Het is eigenlijk heel eenvoudig, meditatie is de kunst van het tot rust brengen van de geest zodat het eeuwige geklets daarvan verstomt. In de stilte van een rustige geest wordt wie mediteert, een waarnemer die zich afzijdig kan houden en het besef kan krijgen van een hoger bewustzijnsniveau.

Meer informatie: https://www.deregenboog-academy.nl/product/cursus-meditatie-en-visualisatie/

De NLP thuisstudie biedt je veel antwoorden en inzichten. Je wordt je bewust van de waarden en overtuigingen die je dagelijks gedrag en communicatie sturen. Bovendien leer je NLP communicatievaardigheden en technieken. Door het hanteren van die vaardigheden word je vrijer in het maken van keuzes waardoor je flexibeler en meer succesvol om kunt gaan met allerlei situaties.

Meer informatie: https://www.deregenboog-academy.nl/product/cursus-nlp/

Weten hoe je verbaal en non-verbaal moet communiceren maakt lastige gesprekken duidelijker, door je houding en manier van communiceren aan te passen aan je gesprekspartner zul je sneller tot resultaten komen. Dit is niet alleen handig bij de opvoeding maar ook bij gesprekken met; je partner, vrienden, collega’s, werkgever, etc.

Meer informatie: https://www.deregenboog-academy.nl/product/cursus-positieve-communicatie/

Wanneer het gedrag van jouw kind je raakt, dan zegt dit vaak iets over jezelf. Kinderen van deze tijd hebben heel sterk de onbewuste neiging om gedrag van hun ouders of hun omgeving te spiegelen. Het verdriet of de stress wat ouders in zich hebben wordt door de kinderen ervaren. Het kind spiegelt dit door; druk gedrag, ruzie maken, driftbuien, agressie, slapeloze nachten etc.. Ze confronteren de ouders met hun eigen angsten, tekortkomingen en behoeftes waar misschien niet aan voldaan (kan) word(en).

Ouders bewust maken van de spiegel kan mooie resultaten opleveren. Door het ‘herkennen’ van de spiegel hoeft het kind het gedrag niet meer te laten zien en kan het kind weer kind zijn!

Meer informatie: https://www.deregenboog-academy.nl/product/cursus-spiegelen-van-gedrag/

In een tekening laat men, vanuit het onbewuste, zien wat er speelt en hoe hij/zij de wereld om zich heen ervaart. De tekeningen zijn binnen de holistische coaching een mooi en waardevol communicatie kanaal. Als je vraagt: “Hoe gaat het?”, krijg je vaak het antwoord “Goed”, maar gaat het ook goed? Niet iedereen kan of wil over zijn gevoelens praten of is in staat emoties onder woorden te brengen.

Middels tekeningen kunnen emoties, verstoringen en situaties aan het licht komen. Tekening kunnen ‘gelezen’ worden om zo te ervaren wat er in de persoon omgaat. 

Meer informatie: https://www.deregenboog-academy.nl/product/cursus-therapeutisch-tekenen/

Een boom heeft, net als een mens, een aantal elementen in zich die er voor zorgen dat het op een bepaalde manier groeit en in zijn omgeving staat. De boom is hier de metafoor voor de persoon die tekent. Aan een boomtekening kun je aflezen hoe de tekenaar staat in de buitenwereld.

Door het lezen van de tekeningen krijg je inzichtelijk wat er nodig is en hoe de omgeving ervaren wordt. De tekening geeft inzicht in welke emoties en onzekerheden een belangrijke rol spelen in het onderbewuste. Als je weet wat er speelt, ben je in staat om daarop te reageren. Iedere tekening heeft z’n eigen verhaal, het ontdekken daarvan is altijd een avontuur.

Meer informatie: https://www.deregenboog-academy.nl/product/cursus-therapeutisch-tekenen-boom-tekeningen/


Een familieopstelling is een vorm van psychotherapie die is ontwikkeld door Bert Hellinger. De werkwijze van Hellinger is de werkwijze van het zogenaamd systemisch werken. Therapeuten of coaches die systemisch werken trachten middels het opstellen van iemands systeem van herkomst (gezin/familie) de niet direct zichtbare relaties tussen de familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen.

Met familieopstellingen maak je een verstoorde verhouding binnen een familie zichtbaar en breng je een proces van acceptatie en heling op gang.

Meer informatie: https://www.deregenboog-academy.nl/product/cursus-therapeutisch-tekenen-familie-opstelling/


Het huis representeert dat deel van de mens dat te maken heeft met het gevoelsleven (het ‘huis’ waarin iemand leeft). Het huis reflecteert hoe de tekenaar in contact is met zijn gevoel.

Wanneer je begrijpt wat er nodig is kun je hierop reageren, dit geeft de ander het gevoel dat hij begrepen wordt. Het geeft jou als ouder, begeleider, coach een prettig en zelfverzekerd gevoel als je weet wat er in de ander omgaat.

Meer informatie: https://www.deregenboog-academy.nl/product/cursus-therapeutisch-tekenen-huis-tekeningen/


Wanneer je met regelmaat het gevoel hebt dat je niet altijd jezelf bent en dat spanningen, overbelasting of de energie van anderen, je vast blijven houden of je belemmeren, krijg je door het tekenen van krachtdieren meer grip op jouw eigen energie.

Krachtdieren geven betekenisvolle boodschappen en lessen aan wie naar hen luistert en de boodschap weet te interpreteren. Je leert het tekenen van krachtdieren gericht in te zetten voor eigen kracht en in het werken met kinderen/volwassenen.

Meer informatie: https://www.deregenboog-academy.nl/product/cursus-therapeutisch-tekenen-krachtdieren/

Carl Jung was een vroege verdediger van Freud met wie hij een interesse in het onbewuste deelde. Zij deelden over hun theorieën van het onderbewuste, over de emoties en angsten, over beperkingen en complexen. Dromen en tekeningen spelen een grote rol in hun psychoanalyse. In dromen en tekeningen zijn, volgens Freud, de verborgen boodschappen van het onbewuste ‘verpakt’. Net als in dromen, staan tekeningen ook vol met symbolieken.
Denk o.a. aan de driehoek van een dak van een huis, of de ronde vorm van de zon, de hoeveelheid vruchten in een boom, een kruis in een raam etc. Symbolen vertellen je veel over de binnenwereld van de tekenaar.

Meer informatie: https://www.deregenboog-academy.nl/product/cursus-therapeutisch-tekenen-symbolieken/

De compositie van een tekening zegt veel over de positie die je zelf in neemt in de wereld. Dit kun je vooral zien in tekeningen waarin men zichzelf heeft getekend. Door een tekening van jezelf als persoon of van een kind te bezien vanuit de teken therapie, krijg je zicht op hoe de tekenaar, zichzelf in de wereld ervaart. De positie die men aangeeft op het tekenpapier, staat in verband met zijn ervaringen, emoties, conflicten en verlangens. Naast de positie speelt ook de grootte van het getekende een rol. Dit geeft inzicht in de positie van de tekenaar in de wereld.

Meer informatie: https://www.deregenboog-academy.nl/product/cursus-therapeutisch-tekenen-teken-jezelf/

De thuisstudie Toegepaste Psychologie basis is een korte opleiding waarbij het onderzoeken, beïnvloeden van menselijk gedrag en het op praktische wijze toepassen van deze kennis centraal staat.

Het HBO-programma Toegepaste Psychologie Basis biedt je een unieke mogelijkheid om een brede en gedegen basis op te doen om op niveau te starten in de psychologie of jouw kennis in dit vakgebied te verdiepen en verbreden. Tijdens deze opleiding leer je diverse stromingen kennen van de psychologie waardoor je een bredere visie krijgt op het begrijpen en het begeleiden van kinderen en hun ouders. Denk hierbij aan diverse gedragspsychologie o.a. de leertheorie van Skinner, Bandura, Maslow, Freud, Jung, pedagogiek etc. We maken een onderscheid in de lichamelijke, emotionele, sociale, cognitieve en morele stadia die hierin bestaan.

De inhoud van de cursus is gebaseerd op de wetenschap, maar staat met beide voeten in de praktijk. 

Meer informatie: https://www.deregenboog-academy.nl/product/cursus-toegepaste-psychologie-basis/